Recensie – De oorlog van nu

In de huidige tijd van internationale onrust en onzekerheid op politiek en militair terrein groeit de behoefte aan duiding. In dit boek wordt het begrip oorlog vanuit een ver verleden tot in de actualiteit op heldere wijze gedefinieerd en verklaard. Zeker vandaag de dag is dat geen sinecure. De terreur en aanslagen of zelfs maar de alom gevoelde dreiging daarvan vragen om een adequaat antwoord. Dat antwoord kan niet of slechts moeizaam worden gevonden vanuit traditioneel militair denken. Alleen al de moderne technologie met zaken als sociale media, drones en cyberwar vereisen een volstrekt andere wijze van denken en handelen. Door Israël en Nederland als voorbeeld te nemen wordt scherp het verschil aangetoond in het conceptuele denken over vrede en veiligheid. De schrijvers zijn de lezer buitengewoon behulpzaam om de weg te wijzen naar een objectief en rationeel standpunt. Een verklarende woordenlijst, een literatuurlijst en een notenapparaat dragen daar nog extra aan bij. Met een fotokatern.

A.C. Ganzeboom

(bol.com)