Activiteiten

Het maatschappelijk draagvlak revisited? De Defensienota 2018

Stichting Onderzoek Krijgsmacht en Samenleving

In alle discussies over de Defensienota 2018 lijkt één aspect onderbelicht te blijven: het maatschappelijk draagvlak voor de krijgsmacht. Een opvallende omissie. Sterker nog, het draagvlak is ons inziens in belang gelijkwaardig aan materieel en personeel. Dit draait in wezen om een fundamenteel democratisch vraagstuk. Zonder voldoende draagvlak verliest onze krijgsmacht veel van haar geloofwaardigheid. Uitdagingen genoeg.

Natuurlijk, het goede nieuws rond de Defensienota is dat er geld bijkomt en Defensie weer kan investeren. Maar tegelijk vinden we in de nota – soms wat weggestopt – wel degelijk ook interessante opmerkingen over de verhouding tussen krijgsmacht en maatschappij. Zichtbaarheid is hier een trefwoord. Militairen mogen weer in uniform over straat, een maatregel die goed valt in de defensieorganisatie. Er komt een maatschappelijke diensttijd voor jongeren – althans daarover wordt nagedacht. En hoe zit het dan met bijvoorbeeld de reservisten, het onderwijs, de banden tussen eenheden en bepaalde regio’s? Legio mogelijkheden om civiel-militaire contactmomenten te creëren.

De Defensienota 2018 scheert langs nóg een fundamentele vraag: moet de krijgsmacht niet zo veel mogelijk een weerspiegeling van de maatschappij zijn? Zo ja, dan doemen boeiende demografische en wervingsvraagstukken op. De huidige krijgsmacht is vooral blank en provinciaal. Zal een andere samenstelling van de krijgsmacht bijvoorbeeld geen loyaliteitsvragen oproepen? Naarmate de politieke mondigheid van Nederlanders met een nietWesterse achtergrond toeneemt, zal de inzet van de krijgsmacht in noordelijk Afrika, het Midden-Oosten en Centraal-Azië ongetwijfeld meer discussie gaan oproepen.

Na een eerder seminar over de betekenis van de Pruisische militairtheoreticus Von Clausewitz, organiseert de Stichting Civiel/Militair op donderdagmiddag 17 mei een tweede seminar dat nóg sterker aansluit bij actuele civiel-militaire kwesties. Deze middag willen we – met de Defensienota 2018 in de hand – het gehele veld verkennen, problemen duiden en waar mogelijk oplossingen aandragen.

De locatie is gepast: de Commandantswoning op het Marineterrein in Amsterdam. De inloop is van 13.30-14.00 uur. De bijeenkomst kent twee delen: gedurende de eerste helft biedt een panel van gerenommeerde deskundigen feiten en gedachten die de bodem leggen voor een vragen- en discussieronde in het tweede deel (dat eindigt rond 16.00 uur, gevolgd door een drankje).

Rein Bijkerk en Christ Klep geven (mede) een aftrap, ook vanuit hun recente publicatie De oorlog van nu. Een rationele kijk op militair geweld in de 21e eeuw. Alle ingrediënten voor een boeiend middagseminar over de relatie maatschappij-krijgsmacht – middenin het traject van politiek debat en publieke discussie over de Defensienota 2018 – zijn aanwezig!

Ter inspiratie dient dit opiniestuk uit Trouw (21 april 2018) : https://www.trouw.nl/opinie/het-leger-moet-contact-met-de-nederlandsesamenleving-houden~ae35f34f/

Aanmelding via wimvdburg@gmail.com.

Wie zich heeft aangemeld, ontvangt vóór de bijeenkomst het definitieve programma.

(Klik op afbeelding voor video)