Categorie archieven: Recensies

Aanbeveling – De oorlog van nu

“Een meeslepend panorama van de menselijke omgang met oorlog en geweld.”

Oorlog is nog nooit zo zichtbaar geweest. Maar we hebben het doden helemaal uitbesteed
aan beroepsmilitairen. Via sociale media, games en internet zijn we in een oneindige loop
van conflict en geweld gevangen. Maar de moderne, westerse mens is zo kwetsbaar
geworden dat hij niet meer met die oeroude overlevingsdriften en instincten om kan gaan.
Over die tegenstellingen gaat het nieuwe en prachtige werk van militaire experts Rein
Bijkerk en Christ Klep. Zij toveren in hun meeslepende boek een panorama tevoorschijn van de menselijke omgang met oorlog en geweld. Ze hanteren biologische verklaringen net zo makkelijk als psychologische theorieën maar weten er tegelijkertijd ook een gedegen historisch verhaal over de ontwikkeling van de Western Way of War van te maken. Wie wil weten hoe de menselijke oorlogsdrift gedomesticeerd is geraakt, hoe oorlog een instrument werd, maar toch altijd weer zijn lelijke monsterlijke kop opsteekt, moet dit boek lezen. Wellicht ook om voortaan mentaal weerbaarder met beelden van oorlog en ellende om te gaan. Wie weet is de lezer dan toch opgelucht niet in een nation-in-arms, maar in een ‘land van vrede en recht’ te wonen.

Beatrice de Graaf

Recensie – De oorlog van nu

In de huidige tijd van internationale onrust en onzekerheid op politiek en militair terrein groeit de behoefte aan duiding. In dit boek wordt het begrip oorlog vanuit een ver verleden tot in de actualiteit op heldere wijze gedefinieerd en verklaard. Zeker vandaag de dag is dat geen sinecure. De terreur en aanslagen of zelfs maar de alom gevoelde dreiging daarvan vragen om een adequaat antwoord. Dat antwoord kan niet of slechts moeizaam worden gevonden vanuit traditioneel militair denken. Alleen al de moderne technologie met zaken als sociale media, drones en cyberwar vereisen een volstrekt andere wijze van denken en handelen. Door Israël en Nederland als voorbeeld te nemen wordt scherp het verschil aangetoond in het conceptuele denken over vrede en veiligheid. De schrijvers zijn de lezer buitengewoon behulpzaam om de weg te wijzen naar een objectief en rationeel standpunt. Een verklarende woordenlijst, een literatuurlijst en een notenapparaat dragen daar nog extra aan bij. Met een fotokatern.

A.C. Ganzeboom

(bol.com)