DE OORLOG VAN NU

De oorlog van nuOnze wereld lijkt gevaarlijker geworden. Europa wordt geconfronteerd met instabiliteit in het Midden-Oosten en een agressief optredend Rusland, terwijl aanslagen en de stroom vluchtelingen en migranten duidelijk maken dat de problemen niet aan de buitengrenzen stoppen. Noord-Korea tart de wereld met een groeiend nucleair arsenaal en ook de geopolitieke reus China laat zich meer en meer gelden op het wereldtoneel.

In de westerse wereld wordt oorlogsvoering graag gezien als een instrument om brandhaarden te doven of om ‘goed’ te doen. Maar in de praktijk voeren westerse militairen ongeregelde oorlogen waarbij ze risicomijdend (moeten) opereren en er geen duidelijke overwinning kan worden behaald. Daarbij komt dat het militaire werkterrein steeds complexer wordt. Denk alleen al aan cyberwar, desinformatie via sociale media en hightechdrones. In De oorlog van nu bieden militair-historici Rein Bijkerk en Christ Klep een houvast in deze vele ontwikkelingen.

© Copyright Wybe van Brakel

Rein Bijkerk (1954) is militair-historicus en expert inzake de relatie tussen samenleving en krijgsmacht. Eerder publiceerde hij onder meer over ‘de slag om Nederland‘ in de meidagen van 1940 en werkte hij mee aan publicaties over veteranen.

© Copyright Wybe van Brakel

Christ Klep (1959) is militair-historicus en universitair docent. Hij specialiseerde zich in militaire vraagstukken en internationale betrekkingen. Van zijn hand verschenen o.a. publicaties over de Tweede Wereldoorlog en de Nederlandse missie in Uruzgan.