Algemeen Handelsblad – 11 mei, 1940.

Algemeen Handelsblad - 11 mei, 1940.

Algemeen Handelsblad – 11 mei, 1940. Ochtendeditie.

Met o.a. DUITSCHE OVERVAL IS ALS MISLUKT TE BESCHOUWEN – Opperbevelhebber brengt in dagorder dank der Koningin aan Nederlandsche leger over.